Termenii si conditii

Termenii de utilizare și toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii și
condițiile în care vi se permite să utilizați site-ul nostru web https://contabil-bun.ro.
Prin utilizarea website-ului nostru, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare. Termenii de
utlizare sunt valabili începând cu data de 16.06.2022
Citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare. Vă recomandăm să imprimați o copie pentru a o adăuga în
arhivele dumneavoastră ., precum și copii ale versiunililor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi
actualizată în timp. În cazul în care, din orice motiv, nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare
sau nu doriți să aderați la ei, trebuie să nu accesați sau să nu utilizați site-ul nostru.
Cuprins
• Detalii despre noi.
• Răspunderea dumneavoastră pentru alte persoane care accesează website-ul nostru utilizând
dispozitivul sau conexiunea dumneavoastră la internet.
• Disponibilitatea website-ului nostru.
• Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare și alte documente.
• Detaliile contului dumneavoastră .
• Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru.
• Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru.
• Utilizări interzise ale website-ului nostru.
• Link-uri către website-ul nostru.
Excluderi și limitări ale răspunderii.
• Despăgubiri.
• Repudieri.
• Restricții referitoare la vârstă.
Legea și jurisdicția în vigoare.
Detalii despre noi.
GOODKEEPER S.R.L., MUNICIPIUL BUCURESTI, sect. 1 str. NAMAESTI nr. 33 înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr. RC J40/4393/2021 , Cod de înregistrare fiscal RO43891900 având email:
marian.vasile@goodkeeper.ro, operează website-ul: https://contabil-bun.ro/
Responsabilitatea dumneavoastră față de persoanele care accesează website-ul nostru folosind
dispozitivul sau conexiunea dumneavoastră . la internet.
Trebuie să vă asigurați că orice persoană care accesează website-ul nostru de pe computerul sau
dispozitivele dumneavoastră . sau care are permisiunea sau posibilitatea de a accesa website-ul nostru
de pe computerul sau dispozitivele dumneavoastră ., sau care utilizează conexiunea dumneavoastră . la

internet, sunt conștiente de acești Termeni de utilizare și de orice alt document menționat în cadrul
acestor Termeni și că aceste persoane sunt, de asemenea, de acord să respecte acești Termeni de
utilizare. Dacă, din orice motiv, aceste persoane nu sunt de acord cu acești Termeni de utilizare, ele
trebuie să nu acceseze sau să utilizeze website-ul nostru și nu trebuie să le permiteți să facă acest lucru.
Disponibilitatea website-ului nostru.
Nu garantăm și nu oferim garanții că:
a) Website-ul va fi disponibil în orice moment sau din orice locație geografică;
b) Accesul dumneavoastră . pe site va fi continuu sau neîntrerupt;
c) Website-ul va fi accesibil sau optimizat pentru toate browserele, computerele, tabletele, telefoanele
etc.
d) Ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul în intregime sau partial la website din orice motiv, inclusiv
din motive comerciale sau operaționale, cum ar fi îmbunătățirea aspectului sau funcționalității website-
ului, actualizarea de conținut, întreținerea periodică sau rezolvarea oricăror probleme pe care le-am
putea întâmpina.
e) Website-ul nostru este furnizat numai utilizatorilor din Romania. Deși este posibilă accesarea website-
ului din alte țări, nu facem nicio declarație legată de conformarea website-ului nostru la cerințele legale
în vigoare din orice altă jurisdicție în afară de România.
f) Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare și alte documente.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic acești Termeni de utilizare, Politica de confidențialitate,
Politica privind cookie-urile și orice alt document menționat de oricare dintre acestea. Putem schimba
Termenii de Utilizare și alte documente pentru orice motiv, inclusiv ca să:
1. Reflecte orice schimbări în modul în care ne desfășurăm afacerea;
2. Luăm în considerare orice modificări pe care le facem pe website-ul nostru, incluzând, insă fără a ne
limita la, orice noi caracteristici sau funcționalități pe care le furnizăm, orice ajustări ale mijloacelor prin
care vă furnizăm notificări sau orice modificări aduse conținutului, scopului sau disponibilității site-ului
web;
a) Descriem cu exactitate activitățile noastre actuale de prelucrare a datelor, astfel încât să fiți la curent
cu ultimele noastre practici;
b) Vă informăm despre orice schimbări în modul în care utilizăm cookie-uri sau tehnologii similare de
colectare a informațiilor;
c) Ne asigurăm că documentația noastră respectă și va respecta în continuare toate legile,
reglementările și îndrumările actuale și viitoare aplicabile.
În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vă vom informa cu privire la orice modificare a acestor
Termeni de utilizare sau a celorlalte documente la care se referă, prin publicarea unui anunț pe website
și/sau prin postarea unei versiuni actualizate a acestor Termeni de utilizare sau a altor astfel de
documente pe site-ul nostru cu o nouă dată efectivă indicată la începutul acestora.

Dacă alegeți să continuați să accesati website-ul nostru după ce ne-am actualizat Termenii de utilizare,
sunteți de acord să respectati aceste versiuni actualizate. Veți fi notificat în prealabil asupra
actualizărilor efectuate. Acceptați, de asemenea, că prin continuarea accesului la website-ul nostru după
actualizarea politicii de confidențialitate și/sau a politicii privind cookie-urile, practicile stabilite în acele
politici actualizate se vor aplica procesării datelor dumneavoastră . și utilizării cookie-urilor și
tehnologiilor similare.
Trebuie să verificați acești Termeni de utilizare și toate celelalte documente la care se referă acesta de
fiecare dată când accesați website-ul nostru, pentru a ne asigura că sunteți conștient de termenii care se
aplică în acel moment.
Data la care au fost modificate ultima dată acești Termeni de utilizare și/sau orice alte documente
(inclusiv politica noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile) este prezentată în partea de
sus a documentului respectiv sub denumirea de “dată efectivă” a documentului.
Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru.
Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile, drepturile de autor și
alte drepturi de proprietate intelectuală de pe website-ul nostru și conținutul său sunt fie deținute de
noi, fie licențiate către noi. Toate aceste drepturi sunt protejate de legile privind proprietatea
intelectuală din Romania, iar toate drepturile sunt rezervatede către noi. Orice utilizare a website-ului și
a conținutului acestuia, cu excepția cazului în care este autorizată în mod expres în acest document, este
strict interzisă. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de noi.
Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile și alte marci deținute de terți și
folosite sau expuse pe sau prin intermediul website-ului nostru (denumite colectiv “Mărci terțe”) pot fi
mărci ale proprietarilor lor, care pot sau nu să ne aprobe sau să fie afiliați cu sau legați de noi. Cu
excepția cazului în care se prevede în mod expres în acești Termeni de utilizare sau în termenii furnizați
de proprietarul unei mărci terțe, nici o afirmație din cadrul acestor Termeni de utilizare sau din cadrul
website-ului nostru nu poate fi interpretată ca acordând, prin deducție sau altele, orice licența sau drept
de a utiliza oricare dintre mărcile noastre sau oricare marcă terță care este utilizată sau afișată pe site,
fără a primi anterior permisiune în scris. Vom beneficia exclusiv de orice beneficiu generat prin utilizarea
mărcilor noastre.
Informații și conținuturi de pe site-ul nostru furnizate în baza unei relații de independență.
a) Website-ul nostru este pus la dispoziție pentru a vă oferi informații generale despre noi, despre
afacerea noastră și despre orice produse sau servicii pe care le oferim periodic. Nu facem website-ul
nostru disponibil pentru alte scopuri, cu excepția cazurilor prevăzute expres în acești Termeni de
utilizare.
b) Conținutul site-ului nostru nu este conceput ca sfat. Nu trebuie să vă bazați pe niciun conținut al site-
ului nostru în orice scop și trebuie să căutați consultanță profesională independentă înainte de a decide
să va bazați orice acțiune pe orice conținut disponibil pe site-ul nostru.
c) Nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită, că orice conținut sau materiale disponibile pe site-ul
nostru sunt exacte, complete sau actualizate periodic.
Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru.

a) Conținutul de pe site-ul nostru este furnizat numai pentru uz personal, privat și necomercial. Puteți să
imprimați sau să distribuiți conținutul de pe website-ul nostru în scopuri personale, private și
necomerciale, și puteți face pe ceilalți din cadrul organizației dumneavoastră . conștienți de conținutul
de pe website-ul nostru. Nu puteți extrage, reproduce sau distribui conținutul website-ului nostru în alte
scopuri fără consimțământul nostru scris prealabil.
b) Ori de câte ori imprimați, descărcați, distribuiți sau transmiteți conținut de pe website-ul nostru altor
persoane, trebuie să nu faceți nicio adăugire sau să ștergeți sau să modificați textul de pe site-ul nostru,
trebuie să nu modificați nicio imagine, în orice mod, să nu eliminați niciun text însoțitor de pe astfel de
imagini, materiale sau grafice și trebuie să vă asigurați că tot conținutul transmis unei părți terțe este o
reprezentare exactă a conținutului așa cum apare pe site-ul nostru.
c) Este interzis să utilizați orice tehnologie de extragere sau minare a datelor, sau orice alte instrumente
similare ale terților pentru extragerea sau reproducerea oricăror date sau conținut de pe site-ul nostru
fără consimțământul nostru prealabil scris.
d) Ori de câte ori transferați orice conținut sau materiale de pe site-ul nostru către oricine, trebuie să ne
creditați ca autori ai unui astfel de conținut sau materiale (sau alți autori, ori de câte ori au fost creditați
de noi) în momentul în care transmiteți acest conținut sau materiale.
Utilizări interzise ale website-ului nostru.
a) Este interzis să reproduceți, să duplicați, să copiați sau să revindeti orice parte a site-ului nostru sau a
vreunui conținut de pe site-ul nostru, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în
acești Termeni de utilizare.
b) Fără consimțământul nostru prealabil scris, este interzis să accesati, să interveniti, să distrugeti sau să
perturbati în vreun fel:
– Site-ul nostru sau orice parte componenta a acestuia.
– Sistemele noastre.
– Orice hardware sau echipament sau oricare dintre rețele pe care este găzduit site-ul nostru.
– Orice software pe care îl folosim pentru a crea sau a modifica site-ul web sau pentru a vă pune la
dispoziție site-ul.
– Orice hardware, echipament, rețea, server, software sau tehnologie deținute sau operate de noi sau
de orice terță parte.
c) Trebuie să utilizați website-ul nostru numai în scopuri legale și în conformitate cu acești Termeni de
utilizare. Este interzisă utilizarea website-ulului nostru:
– Pentru orice scop ilegal sau care încalcă în orice fel legile sau reglementările aplicabile, locale,
naționale sau internaționale.
– Pentru orice scop fraudulos.
– Pentru efectuarea oricărei publicități nesolicitate sau neautorizate sau a unei comercializări directe sau
indirecte către oricine prin orice mijloace.

– Pentru încarcarea, găzduirea sau transmiterea de viruși, malware, adware, spyware, worms, Trojan
horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri dăunătoare care ar putea afecta utilizarea
sau operarea site-ului nostru web, hardware-ului sau sistemelelor noastre.
– Pentru comunicarea cu sau pentru vătămarea copiilor.
– În orice mod sau pentru orice scop care încalcă acești Termeni de utilizare sau termenii oricărora
dintre documentele la care se referă acești Termeni de utilizare.
– Este interzisă transmiterea oricarei informații despre dumneavoastră . dacă aveți sub 18 ani sau
despre oricare altă persoană care este sub vârsta de 18 ani.
Dacă au vârsta de 18 ani sau mai mult, în cazul în care nu ați primit consimțământul scris în prealabil de
a transmite informații despre ele.
– Este interzis să ne transmiteți informații care sunt considerate “informații personale sensibile”.
“Informații personale sensibile” sunt informații despre dumneavoastră . sau despre orice altă persoană
care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea
de membru al sindicatelor sau care sunt date genetice, date biometrice, informații care privesc
sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.
– Dacă ne transmiteți în mod accidental sau intenționat astfel de informații, va fi considerat că v-ați dat
acordul prelucrării acestor informații pe baza articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016 / 769).
Legături către alte site-uri Web.
Link-uri cu conținut sau site-uri terțe pot apărea pe site-ul nostru periodic. Nu suntem responsabili
pentru conținutul oricăror website-uri accesibile prin intermediul oricărui link (link-uri) de pe site-ul
nostru. Orice conținut de pe site-uri web ale unor părți terțe este în afara controlului nostru și nu
garantam că un astfel de conținut este potrivit pentru utilizare sau vizualizare, legal sau corect.
Orice website al unei părți terțe accesibil printr-o legătură pe site-ul nostru poate colecta și procesa
informațiile dumneavoastră. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de activități de prelucrare a
datelor realizate de un site web terț care este legat de site-ul nostru și nu ne asumam răspundere cu
privire la aceste informații. Trebuie să verificați politica de confidențialitate a unei astfel de parte terță
pentru a stabili modul în care aceasta poate utiliza informațiile dumneavoastră . înainte de a vă decide
să utilizați website-ul și caracteristicile sale..
Link-uri către site-ul nostru.
a) Este interzis să publicați link-uri către site-ul nostru pe alte website-uri deținute de dumneavoastră.
Fără consimțământul nostru prealabil scris.
b) În cazul în care ați obținut consimțământul de a publica link-uri către site-ul nostru:
– Puteți publica link-uri către site-ul nostru pe alte website-uri deținute de dumneavoastră , cu condiția
ca aceste website-uri și utilizarea oricăror legături către website-ul nostru să respecte acești Termeni de
utilizare.

– Ori de câte ori publicați un link către website-ul nostru pe orice alt site, sunteți de acord că veți face
acest lucru într-o manieră adecvată și nu în vreun fel defăimător sau disprețuitor față de noi, care poate
provoca prejudicii pentru noi sau afacerea noastră;
– Este interzis să publicați link-uri catre site-ul nostru pentru a sugera orice formă parteneriat,
colaborare, afiliere, relație de afaceri, cu noi în cazul în care această afiliere nu există și în orice caz, în
prealabil trebuie obținut un consimțământ scris.
– Ne putem retrage permisiunea de a publica link-uri catre website-ul nostru în orice moment. În cazul
în care vă retragem permisiunea de a publica link-uri către website-ul nostru și vă informăm despre
acest lucru, trebuie să eliminați imediat orice link către site-ul nostru.
Excluderi și limitări ale răspunderii.
Nu ne limităm răspunderea față de dumneavoastră . în cazul în care ar fi ilegal să facem acest lucru, de
exemplu, pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră. În cazul în care legea
aplicabilă nu permite ca toate limitele de răspundere de mai jos să se aplice, limitările se vor aplica
numai în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.
În niciun caz și sub nici o circumstanță nu vom fi (incluzând firmele mamă, subsidiarele, afiliatele,
ofeițerii, directorii, membrii, angajații sau agenții) responsabili față de dumneavoastră . pentru nici o
pierdere, pagubă (fie directă, indirectă, punitivă, actuală, accidentală, specială, sau altele), costuri,
obligații sau penalități, fie contractuale, de prejudiciu, de încălcare a drepturilor prevăzute de lege, sau
altfel, prevăzute sau nu, în legătură sau cu privire la:
a) Utilizarea site-ului nostru;
b) Orice corupere sau pierdere de date.
c) Orice incapacitate de a accesa site-ul nostru, inclusiv, fără limitare la, orice întreruperi, suspendări sau
retrageri ale site-ului nostru (oricare ar fi motivul).
d) Orice utilizare a oricărui conținut sau material de pe site-ulul nostru, incluzând orice decizii ați făcută
pe baza acestui conținut sau material.
e) Orice pierdere de economii, profituri, vânzări, afaceri sau venituri.
f) Orice atingere reputației.
g) Orice alte pierderi secundare, succesive sau indirecte și chiar dacă am fost avertizați de posibilitatea
unor astfel de pierderi sau daune, fără limitare, veți fi responsabili pentru costurile de reparații sau
corecții în cazul unor astfel de pierderi, deteriorări, costuri, cheltuieli sau penalități.
h) Nu vom fi responsabili pentru nicio daună care ar fi putut fi evitata prin urmarea sfatului nostru de a
aplica o actualizare oferita gratuit sau pentru daune care au fost cauzate de dumneavoastră. Datorită
faptului că nu au fost urmate corect instrucțiunile de instalare sau de a avea cerințele minime
recomandate de noi.
Sunteți de acord în mod explicit că nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de conținut sau
comportament defăimător, ofensator sau ilegal al vreunei părți terțe și că riscul de vătămare sau
deteriorare a celor de mai sus se bazează în întregime pe acțiunile dumneavoastră .

Sunteți de acord că în cazul în care vi se aduc daune sau pierderi din sau prin legătură cu acțiunile sau
omisiunile noastre, acele daune nu vor constitui un motiv valid pentru a bloca orice exploatare a
website-ului, servicilor, proprietăților, produselor sau oricărui alt conținut deținut de noi.
În măsura în care oricare dintre prevederile acestei clauze 13 (excluderi și limitări ale răspunderii) sunt
neaplicabile ca excluderi totale de răspundere, acestea vor fi interpretate ca limitări ale răspunderii,
limitând răspunderea noastră față de dumneavoastră în cea mai mare măsură permisă de lege.
Despăgubiri.
Dumneavoastră (și de asemenea orice parte terță pentru care sau în numele căreia gestionați un cont
sau o activitate pe website-ul nostru) sunteți de acord să ne apărați (la cererea noastră), să ne
despăgubiți față de orice revendicare, datorie, daună, cheltuială, inclusiv, și fără limitare la, onorariile și
costurile legale, care rezultă din sau în orice fel sunt legate de oricare dintre următoarele (inclusiv ca
urmare a activităților dumneavoastră . directe pe website sau a celor efectuate în numele
dumneavoastră .):
(a) Încărcarea de material de către dumneavoastră ., accesarea sau utilizarea site-ului web.
(b) Încălcarea sau presupusa încălcare a acestor termeni de utilizare.
(c) Încălcarea drepturilor terților, inclusiv, fără a se limita la, încălcarea a oricărui drept de proprietate
intelectuală, publicitate, confidențialitate, proprietate sau drept la o viață privată.
(d) Încălcarea oricăror legi, reguli, reglementări, coduri, statute, ordonanțe sau ordine ale oricărei
autorități guvernamentale și cvasi-guvernamentale, incluzând, fără limitare la, toate autoritățile de
reglementare, administrative și legislative.
(e) Orice denaturare făcută de dumneavoastră conținutului website-ului.
f) Veți coopera pe deplin cand sunteți solicitat de noi în apărarea oricărei reclamații. Ne rezervăm
dreptul de a ne asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei chestiuni supuse despăgubirii de către
dumneavoastră.
Repudieri.
Website-ul este furnizat în baza principiilor „exact cum a fost creat”, „când este disponibil” și „cu toate
defectele aferente” în măsura în care acest lucru este permis de lege.
Nu facem nicio declarație sau garanție sau nici o confirmare de orice fel, expresă sau implicită, cu privire
la:
(a) Serviciul.
(b) Conținutul website-ului.
(c) Conținutul utilizatorilor.
(d) Securitatea asociată cu transmiterea de informații către website.

În plus, repudiem toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile de
vandabilitate, adecvate pentru un anumit scop, de inexistență a unei contrafaceri, de titlu, de integrare
cu orice sistem și de siguranță împotriva virușilor.
Nu reprezentăm sau garantăm faptul că:
a) Serviciile vor fi fără erori sau neîntrerupte.
b) Defectele vor fi corectate.
c) Serviciul sau serverul care face serviciul disponibil este lipsit de componente dăunătoare, inclusiv, și
fără limitare la, viruși.
Nu facem nici o declarație sau garanție că informațiile (inclusiv orice instrucțiuni) despre servicii sunt
corecte, complete sau utile.
Acceptați faptul că utilizarea de către dumneavoastră a website-ului se realizează prin riscul asumat de
către dumneavoastră.
Nu garantăm că utilizarea de către dumneavoastră a website-ului este legală în orice jurisdicție specială
și repudiem în mod expres astfel de garanții.
Anumite jurisdicții limitează sau nu permit renunțarea la garanții implicite sau la alte garanții, astfel încât
excluderea de răspundere de mai sus nu vi se aplică în măsura în care legea respectivă este valabilă
pentru dumneavoastră și pentru acești termeni de utilizare.
Prin accesarea sau utilizarea website-ului, reprezentați și confirmați faptul că activitățile dumneavoastră
sunt legale în fiecare jurisdicție în care accesați sau utilizați acest serviciu.
Nu susținem nici un conținut de pe acest site și în mod expres negăm orice responsabilitate sau
responsabilitate față de orice persoană sau entitate pentru orice pierdere, daună (reală, punitivă sau alt
tip de daună), prejudiciu, revendicare, răspundere sau altele de orice natură bazată pe sau rezultată din
orice conținut afișat pe acest site.
Restricții de vârstă privind utilizarea site-ului nostru.
Website-ul nostru și toate produsele sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul site-ului web nu
sunt destinate utilizării de către persoane cu vârsta sub 18 ani.
Dacă aveți vârsta sub 18 ani, trebuie să nu utilizați site-ul nostru, să achiziționați sau să încercați să
cumpărați vreunul dintre produsele sau serviciile noastre sau să ne furnizați orice informații despre
dumneavoastră sau despre oricine altcineva.
Nu prelucram intenționat date despre orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
Legea și jurisdicția.
Acești termeni de utilizare, toate documentele la care se referă și eventualele litigii apărute din sau în
legătură cu acestea sau orice alte documente la care se referă, fie contractuale sau necontractuale, vor fi
guvernate și interpretate în conformitate cu legea din România.

Instanțele din România au competența exclusivă asupra oricărei reclamații sau a litigiilor care decurg din
sau în legătură cu acești termeni de utilizare și orice documente la care fac referire.

Call Now Button