post_name).", "?>Contabil, Servicii contabile, Servici fiscale, Servicii personal, Consultanta Fiscala, Salarizare, Contabil Bucuresti, Contabil Bun Bucuresti, Expert contabil, Contabil Bun, C.E.C.C.A.R., Marian Vasile" /> ianuarie, 2013 | Contabilitate

Arhiva pentru ianuarie, 2013

Diminuarea activului net contabil

ianuarie 10, 2013 @ 11:59
postat de Marian Vasile

Diminuarea activului net contabil este stipulata in Legea 31/1990 privind societatile comerciale la art. 15324 alineatul (1) care precizeaza urmatoarele: “dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.”

Mai Mult