post_name).", "?>Contabil, Servicii contabile, Servici fiscale, Servicii personal, Consultanta Fiscala, Salarizare, Contabil Bucuresti, Contabil Bun Bucuresti, Expert contabil, Contabil Bun, C.E.C.C.A.R., Marian Vasile" /> proceduri contabile | Contabilitate

Posts Tagged ‘proceduri contabile’

Situatiile financiare ale anului 2012

mai 24, 2013 @ 17:23
postat de Marian Vasile
iStock_000021652636MediumSituatiile financiare anuale aferente anului financiar 2012 se depun la unitatie teritoriale ale Ministerului de Finante pana la data de 30 mai 2013. Regulile privind intocmirea si raportarea sunt detaliate in Ordinul MFP nr. 40/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 44 din 21 ianuarie 2013.

Precizez ca nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale fiscal a situatiilor financiare anuale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

Astfel, pentru nedepunerea in termenul legal a situatiilor financiare, amenda este cuprinsa intre 300 si 1000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare. Daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda este variaza intre 1000 si 3000 de lei, in timp ce, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, aceasta poate ajunge pana la 4500 de lei, dar nu mai putin de 1500 de lei.

De asemenea, pentru neintocmirea si nesemnarea situatiilor financiare anuale, amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.

Situatiile anuale la 31 decembrie se pot depune atat la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, cat si pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.