Posts Tagged ‘notificarea optiunii de taxere’

ContabilitateVa prezint mai jos tratamentul fiscal aplicabil din punct de vedere TVA al operatiunilor de arendare, in speta procedura practica privind anularea optiunii de taxare a operatiunilor de inchiriere.
 
Potrivit art. 141 alin. (2) lit.e) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fara drept de deducere arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada. Fac exceptie urmatoarele operatiuni:
1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;
3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;
4. inchirierea seifurilor;

Mai Mult