post_name).", "?>Contabil, Servicii contabile, Servici fiscale, Servicii personal, Consultanta Fiscala, Salarizare, Contabil Bucuresti, Contabil Bun Bucuresti, Expert contabil, Contabil Bun, C.E.C.C.A.R., Marian Vasile" /> codul de procedura fiscala | Contabilitate

Posts Tagged ‘codul de procedura fiscala’

Dobanzi si penalitati de intarziere

iunie 20, 2013 @ 17:31
postat de Marian Vasile
ConsultantaIn Monitorul Oficial al Romaniei nr.320/03.06.2013, a fost publicata OUG 50/2013 care modifica Codul de procedura fiscala. Aspectele insemnate sunt cele privitoare la penalitatile de intarziere si la dobanzile datorate de catre contribuabili pentru obligatiile de plata neachitate la scadenta.
 
Astfel, in ce priveste penalitatile de intarziere prevazute la art.120^1 din CPP, acestea vor avea de 01.07.2013 caracter sanctionatoriu si se vor calcula pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei scadente si pana la data stingerii sumei datorate. Mentionez ca pana la 01.07.2013 calculul penalitatilor de intarziere se efectua in functie de perioada de intarziere astfel, in functie de numarul de zile de intarziere(peste 3 de zile, respectiv peste 90 de zile), penalitatea atingand valori procentuale de 5% respectiv 15%.
Prin implementarea sistemului de penalitate datorata pentru fiecare zi de intarziere, contribuabilii cu restante vor datora un procent anual sub forma penalitatilor de intarziere de 7.3%(0.02*365).
 
Dobanzile datorate pentru intarzierea la plata a obligatiilor fiscalae datorate, se modifica numai in aspectul formal, in sensul exprimarii caracterului recuperatoriu al acestora. Potrivit noii definitii dobanzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
De retinut faptul ca nivelul penalitatilor de intarziere astfel cum au fost stabilite prin actul normativ citat, se aplica potrivit art.II alineatele 1 si 2, pentru obligatiile de plata cu scadenta dupa 01.07.2013. Obligatiilor de plata cu scadenta pana la data de 01.07.2013 care se sting dupa aceasta data, le este aplicabil nivelul penalitatilor in vigoare pana la 01.07.2013.