post_name).", "?>Contabil, Servicii contabile, Servici fiscale, Servicii personal, Consultanta Fiscala, Salarizare, Contabil Bucuresti, Contabil Bun Bucuresti, Expert contabil, Contabil Bun, C.E.C.C.A.R., Marian Vasile" /> Tratamentul fiscal al creantelor neincasate | Contabilitate

Tratamentul fiscal al creantelor neincasate

noiembrie 14, 2013 @ 15:21
postat de Marian Vasile

iStock_000021652636MediumPentru creantele neincasate la data scadentei societatea poate constitui un provizion deductibil partial, conform art. 22 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza.

Sunt deductibile la calculul profitului profitului impozabil “provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabilii, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;

 2. Sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;

 3. Nu sunt garantate de alta persoana;

 4. Sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

 5. Au fost incluse in veniturile impozabile alre contribuabilului”

Creantele neincasate asupra clientilor reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri, etc vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inregistrate dupa 1 ianuarie 2004 si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei.

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli.

De asemenea sunt deductibile integral conform literei j) ale aceluiasi articol provizioanele constituite in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sunt inregistrate dupa 1 ianuarie 2007;

 2. Creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;

 3. Nu sunt garantate de alta persoana;

 4. Sunt datorata de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

 5. Au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

In plus, conform art. 21 alin. (2) lit. n) sunt deductibile integral pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

 1. Procedura de faliment a debitorului a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

 2. Debitorul este decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

 3. Debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat fara succesor;

 4. Debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

In ceea ce priveste posibilitatile de ajustare a TVA aferenta creantelor neincasate, aceasta se realizeaza numai in cazul falimentului beneficiarului. Daca pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii s-a colectat taxa pe valoarea daugata si aceasta nu mai poate fi incasata din cauza falimentului beneficiarului, potrivit art.138 lit.d) din Codul Fiscal coroborat cu prevederile punctului nr.20, alin (3) din Normele de aplicare taxa poate fi ajustata astfel:

Art.138, lit.d) – “Baza de impozitare se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila”;

Punctul 20, alin.3, din Norme – “Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului”.

In concluzie, in urma pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei, detinatorul creantei poate scoate din evidenta creanta detinuta la societatea lichidata, inregistrand o cheltuiala deductibila la calcul impozitului pe profit. Deasemenea, taxa pe valoarea adaugata aferenta creantei poate fi ajustata in conditiile prevazute la art. 138, litera d.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile impuse prin reglementarile fiscale descrise mai sus, stingerea creantei va genera o cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit, iar TVA aferenta creantei nu poate fi ajustata.

 
Trimite un Comentariu