post_name).", "?>Contabil, Servicii contabile, Servici fiscale, Servicii personal, Consultanta Fiscala, Salarizare, Contabil Bucuresti, Contabil Bun Bucuresti, Expert contabil, Contabil Bun, C.E.C.C.A.R., Marian Vasile" /> Proceduri contabile | Contabilitate

Proceduri contabile

martie 8, 2012 @ 22:20
postat de Marian Vasile

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale referitoare la alegerea metodei de amortizare, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, etc.

In acest sens, trebuie mentionat faptul ca una dintre principalele atributii ale administratorului unei companii  in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, este de a stabili politicile contabile.

Prin politicile contabile aprobate, administratorii gestioneaza si controleaza in acelas timp modul de derulare a operatiunilor economice, stabilesc baza de determinare a informatiilor necesare actionarilor pentru fundamentarea deciziilor. Politicile contabile reprezinta pentru administratori un mijloc de control deoarece, odata aprobate, personalul societatii comerciale nu se poate abate de la acestea si orice forma de control ulterior in societate se va raporta la cerintele cuprinse în politicile contabile aprobate.

Pentru personalul cu atributii de executie din compartimentele financiar-contabile, politicile contabile reprezinta „cadrul legal” intern care trebuie respectat intocmai. Politicile contabile aprobate de administratori trebuie sa respecte legislatia in vigoare, atat cea in domeniul contabilitatii, cat si legislatia in general.

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, definesc la pct. 267 alin. (1) politicile contabile ca fiind „principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare”.

La alin. (2) al pct. 267 se prevede ca „administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie”.

Asa cum rezulta din textul reglementarii, politicile contabile nu se limiteaza la tratamentele contabile ci vizeaza si optiuni asupra carora administratorii trebuie sa se decida si pe care sa le aprobe. In afara faptului ca politicile contabile sunt prevazute de lege, necesitatea lor rezulta si din considerente practice, din nevoia de a stabili conditiile in care se desfasoara anumite operatiuni care au impact in contabilitate si, in final, din faptul ca informatia contabila care sta la baza deciziilor pe care le iau administratorii si actionarii.

Pentru furnizarea unui manual de proceduri contabile intocmit in mod special pentru compania ta, nu ezita sa ne contactezi. Vei primi un manual complet, adaptat specificului tau de activitate,  cu un continut bogat si prezentat intr-o forma grafica atractiva.
Trimite un Comentariu