post_name).", "?>Contabil, Servicii contabile, Servici fiscale, Servicii personal, Consultanta Fiscala, Salarizare, Contabil Bucuresti, Contabil Bun Bucuresti, Expert contabil, Contabil Bun, C.E.C.C.A.R., Marian Vasile" /> Diminuarea activului net contabil | Contabilitate

Diminuarea activului net contabil

ianuarie 10, 2013 @ 11:59
postat de Marian Vasile

Diminuarea activului net contabil este stipulata in Legea 31/1990 privind societatile comerciale la art. 15324 alineatul (1) care precizeaza urmatoarele: “dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.”

Asa cum se poate observa, determinarea diminuarii activului net se face in urma analizei situatiilor financiare anuale si are ca urmare convocarea adunarii generale extraordinare care poate decide daca societatea trebuie dizolvata sau nu.

Convocarea adunarii generale extraordinare se poate face si in cazul in care diminuarea activului net contabil este mai mica decat nivelul stabilit prin lege, in conditiile in care acest aspect este prevazut in actul constitutiv al societatii. La dispozitia actionarilor, consiliul de administratie va pune, cu cel putin o saptamana inaintea adunarii generale extraordinare, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii insotit de observatii ale cenzorilor sau ale auditorilor interni dupa caz.

In situatia in care adunarea generala extraordinara nu decide dizolvarea societatii, societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva dispoziţiilor art. 10(valoarea minima capitalului social in cazul societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni), sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumatate din capitalul social.

Desi aceste aspecte sunt precizate in legislatia aplicabila societatilor pe actiuni, precizam ca din practica am constatat ca acestea sunt sesizate de catre auditorii financiari nu numai in cazul societatilor pe actiuni dar si in cazul altor forme de organizare(SRL).

Sanctiuni de natura economica nu exista pentru o astfel de situatie, insa riscul major la care sunt expuse societatile care inregistreaza un activ net contabil mai mic decat jumatate din capitalul social, este faptul ca orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii.

Deasemnea potrivit articolului 69 din Legea 31/1990 in cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

 
Trimite un Comentariu