post_name).", "?>Contabil, Servicii contabile, Servici fiscale, Servicii personal, Consultanta Fiscala, Salarizare, Contabil Bucuresti, Contabil Bun Bucuresti, Expert contabil, Contabil Bun, C.E.C.C.A.R., Marian Vasile" /> Asocierile in participatiune | Contabilitate

Asocierile in participatiune

ianuarie 5, 2014 @ 20:03
postat de Marian Vasile

iStock_000021652636MediumDin punct de vedere juridic, potrivit Codului Comercial al Romaniei ”asociatiunea in participatiune are loc atunci cind un comerciant sau o societate comerciala acorda uneia sau mai multor persoane ori societati o participatiune in beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni, sau chiar asupra intregului comert.”

Principala caracteristica a asocierii in participatiune este aceea ca nu genereaza o entitate juridica noua, nu beneficiaza de personalitate sau patrimoniu propriu si nu poate dobandi drepturi sau obligatii proprii.

O alta trasatura de baza a asocierii in participatiune este ca pentru constituirea acesteia este suficienta incheierea contractului de asociere in forma scrisa.

Din punct de vedere fiscal, in continutul Codului fiscal si al Normelor de aplicare, asocierea in participatiune este reglementata atat din punct de vedere al impozitului pe profit si al impozitului pe venit cat si al taxei pe valoarea adaugata.

Prima referinta cu privire la acest tip de asociere, apare in Titlul II Impozitul pe profit, art. 13 reglementand obligatia la plata impozitului pe profit pentru „persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana fizica romana”.

Acest aspect se regaseste si la art.14, litera e, unde in sfera de cuprindere a impozitului pe profit este cuprinsa partea din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente din asocierile fara personalitate juridica.

In cadrul art.28 din Codul fiscal, se regasesc prevederi speciale cu privire la asocierile in participatiune, stabilindu-se reguli si obligatii in ce priveste functionarea asociatilor, in functie de tipul persoanelor care intra in asociere.

Astfel, este mentionat faptul ca intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare din asociere, fara a exista o limitare legata de faptul ca una dintre persoanele juridice este platitoare sau neplatitoare de TVA.

Deasemenea in cazul asocierilor dintre persoane juridice romane cu persoane juridice straine, cu persoane fizice nerezidente sau cu persoane fizice romane, obligatia ce revin fiecarui asociat, vor fi indeplinite de catre persoana juridical romana. De aici rezulta faptul ca o asociere intre o persoana juridica si o persoana fizica este posibila, cu mentiunea ca persoana juridica este responsabila pentru plata taxelor si a celorlalte obligatii, potrivit titlului II al Codului fiscal.

Potrivit art. 34 alin. (1) lit. b) plata si retinerea impozitului se face de catre persoana juridica responsabila, prin aplicarea cotei de impozit asupra fiecarei parti din profit cuvenite asociatilor.

Din punct de vedere TVA, asociatiile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate (art.127, alineatul 10), drepturile si obligatiile legale privind TVA revenind asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului(art.156, alineatul 5 din Codul fiscal).

In conformitate cu normele (pct.791) acesta are dreptul de a exercita deducerea taxei pentru achizitii, obligatia de a colecta TVA si de a emite facturi. Mentionez ca alocarea cheltuielilor si veniturilor in limitele prevazute in cadrul contractului de asociere nu constituie operatiuni impozabile din punct de vedere TVA (pct. 791 alin. (7)in Norme).

Din punct de vedere contabil, potrivit articolului 265 din Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene, evidenta asocierii in participatiune se organizeaza atat la nivelul asocierii, cat si in contabilitatea fiecarui coparticipant cu ajutorul contului „Decontari din operatii in participatiune”, analitic distinct pe fiecare coparticipant.

Decontarea cheltuielilor si veniturilor realizate din operatiuni in asocieri in participatiune, precum si a sumelor virate intre coparticipanti, se realizeaza tot cu ajutorul contului „Decontari din operatii in participatie”.

Liderul de asociere care conduce evidenta asocierii in participatie are obligatia intocmirii evidentei contabile si a balantei de verificare, in mod distinct de cele corespunzatoare activitatii proprii.

Veniturile si cheltuielile determinate de operatiunile asocierilor in participatiune se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere, la sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi fiind transmise pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.

 
Trimite un Comentariu